Siguranta serviciilor foto.

Politica de confidentialitate

 SC Dacridi Grup SRL prin dragoscuhartzfotograf.ro recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor la confidenţialitatea datelor cu caracter personal. Vă informăm că datele de contact pe care decideti să ni le funizaţi sunt „date cu caracter personal” conform prevederilor Legii nr. 677/2001 din România. Politica de confidenţialitate a dragoscuhartzfotograf.ro se aplică colectării, folosirii, dezvăluirii şi protejării informaţiilor personale pe care decideţi să le furnizaţi. Vă rugăm să citiţi următoarele, pentru a afla mai multe despre politica de confidenţialitate şi practicile noastre privind datele personale.

Siguranta serviciilor foto si securitatea informaţiilor.

Tratăm securitatea informaţiilor dumeavoastra în mod foarte serios.  De aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecţia împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare şi procesare de date şi ale măsurilor de securitate. De asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecţia împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.
Accesul la datele personale este permis numai angajaţilor autorizaţi ai dragoscuhartzfotograf.ro sau ai entităţilor din acelaşi grup ca şi dragoscuhartzfotograf.ro, cărora le sunt necesare aceste date în vederea operării, dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciilor noastre. Aceste persoane sunt obligate să păstreze confidenţialitatea acestor date, fiind instruite cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Integritatea datelor

dragoscuhartzfotograf.ro procesează date personale doar în scopul pentru care au fost colectate şi conform acestei Politici. Revizuim practicile noastre de colectare, stocare şi procesare de date pentru a ne asigura că procesam, colectăm şi stocăm numai acele date necesare pentru furnizarea sau îmbunătăţirea serviciilor noastre. Luăm măsurile necesare în măsura posibilităților, pentru a ne asigura că datele personale pe care le procesăm sunt corecte, complete şi actuale. Depindem de utilizatorii noştri pentru a ne furniza date actualizate sau pentru a corecta datele lor personale acolo unde este necesar.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi respectiv ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC Dacridi Grup SRL (numita in cele ce urmeaza „dragoscuhartzfotograf.ro”). Societate constituita conform legislatiei din Romania, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/2804/2015, CUI 24731296, avand sediul social in Aleea Baiut Nr.4 Jud. Bucuresti, Romania, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, având prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul “Reclama, Marketing si Publicitate” si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 972302033892. Are obligația de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: reclama, marketing si publicitate.

Completarea datelor

Prin completarea datelor, dumneavoastra va exprimti acordul expres si neechivoc ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte informatii furnizate de dumneavoastra, cuprinse în formularul de înscriere la evenimentele sau concursurile organizate de dragoscuhartzfotograf.ro, să fie procesate si folosite de dragoscuhartzfotograf.ro.

dragoscuhartzfotograf.ro garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor participanților la evenimentele sau concursurile organizate de dragoscuhartzfotograf.ro. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestor evenimente nu vor fi dezvăluite către terti cu exceptia împuternicitilor dragoscuhartzfotograf.ro. Pentru prelucrarea de date personale si cu exceptia cazurilor în care dragoscuhartzfotograf.ro trebuie să respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

Conform Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulație a acestor date, beneficiați de următoarele drepturi:

(i) Dreptul la informare : dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului de date personale, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/ 2001 pentru persoana vizată şi condițiile în care pot fi exercitate;

(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obține de la operator la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătură cu dumneavoastră sunt sau nu prelucrate de către acesta.

(iii) Dreptul de intervenție: dreptul de a obține, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

Siguranta serviciilor foto este unul dintre aspectele la care tinem foarte mult si avem tot respectul pentru client.